به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز ، عملیات احداث فضای سبز و زیبا سازی میدان شهید سردار سلیمانی با استفاده از شن رنگی، چمن مصنوعی و کاشت گونه های گیاهی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز ،  عملیات احداث فضای سبز و زیبا سازی میدان شهید سردار سلیمانی با استفاده از شن رنگی، چمن مصنوعی و کاشت گونه های گیاهی انجام شد.

منصوری زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به عملیات عمرانی و زیرساختی انجام شده توسط شهرداری منطقه در میدان شهید سلیمانی گفت: پس از آماده سازی زیرساخت اولیه این میدان در مساحتی بالغ بر 6000 متر مربع ، طراحی و احداث فضای سبز مذکور در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای این عملیات با 800 متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی آغاز و با استفاده از 200 تن انواع شن های رنگی، 780 متر مربع چمن مصنوعی و کاشت گونه های گیاهی خرما، سرو لاوسن و فینیکس  صورت گرفت.

وی ادامه داد: آبیاری فضای سبز این میدان، بوسیله لوله گذاری از مخزن میدان شهید آقا بابایی و با آب خام و بوسیله سیستم قطره ای صورت می گیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا