محمدحسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در خصوص وضعيت برنامه تأمين، تدارک و توزيع کودهاي کشاورزي از آغاز سال 1401 تاکنون گفت: مجموع برنامه ابلاغي انواع کودهاي يارانه‌اي استان یزد در سال 1401 بالغ‌بر 34 هزار تن مي‌باشد که شامل 22 هزار تن کودهاي ازته، 7400 تن کودهاي فسفاته و 5000 تن کودهاي پتاسه مي‌باشد که صد در صد آن تدارک و حدود مقدار 15 هزار تن آن تأمين شده است که از مقدار تأمين شده، 9 هزار و 544 تن به شهرهای استان تحويل شده است.

علاوه‌بر اين در حال حاضر شرکت داراي بيش از 18 هزار تن ذخيره استراتژيک انواع کودهاي يارانه‌اي نيز مي‌باشد.

زارعیان به نقل از مهندس رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: در سال 1400، علي‌رغم چالش‌هاي گوناگون از جمله عدم تأمين به‌موقع ارز، تحريم‌هاي ظالمانه و شيوع بيماري کرونا، عملکرد شرکت قابل قبول بوده است.

به‌طوري‌که در خصوص انواع کودهاي يارانه‌اي، از 29 هزار و500 تن برنامه ابلاغي، مقدار 24 هزار و 350 تن معادل 82 درصد برنامه ابلاغي، تأمين و تدارک گرديد که از اين مقدار 20 هزار و 357 تن آن، معادل 69 درصد برنامه ابلاغي، توزيع و مصرف شد.


مهندس زارعیان درآخر بیان نمود: مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي با تأکيد بر توجه ويژه اين شرکت به حمايت از توليد داخلي به نکته مهم دیگری اشاره نموده است و آن استفاده از حداکثر ظرفيت‌هاي داخلي توليد کود در کشور است که خوشبختانه اين شرکت توانسته است، از مجموع انواع کود تأمين شده در سال 1400، معادل 94 درصد را از توليدکنندگان داخلي کودهاي کشاورزي تأمين نماید و پس از اطمينان از عدم وجود ظرفيت تأمين داخلي، مابقي را به ميزان 6 درصد از کل مقدار کود تأمين شده، از منابع خارجي و به‌موقع وارد کشور کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا