یزدفردا: رییس اداره منابع آب شهرستان خاتم از ظهور پدیده فرونشست زمین برای اولین بار در منطقه حسن قرائی هرات خبر داد.

به گزارش یزدفردا: مهدی حیدری گفت: وقوع سیلاب‌های اخیر در گستره وسیع در مرداد ماه ۱۴۰۱ باعث شد آثار فرونشست زمین که تا کنون پنهان بوده و در اثر برداشت بی رویه و بدون اصول و همراه با افت مستمر سطح آب سفره زیرزمینی بوجود آمده نمایان شود.

او می‌گوید: این پدیده در چاه‌های شهید رحیمی، چاه شور و چاه مفتح قابل مشاهده است که به جاده آسفالت هرات به هرابرجان نیز رسیده و جاده را قطع نموده است.

به گفته حیدری اگر بخواهیم اثر این پدیده کمتر شود و در آینده به کشاورزان و مردم شهر هرات خسارتی وارد نشود باید در اولین گام، برداشت از سفره آب زیرزمینی را کاهش دهیم.

او گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر کنترل برداشت از چاه و سفره با کنتور هوشمند انجام می‌شود باید میزان برداشت از سفره را مدیریت کنیم تا صدمات جبران ناپذیر به آبخوان وارد نشود.

رییس اداره منابع آب شهرستان خاتم گفت: در صورت گسترش پدیده فرونشست، امیدی به احیای سفره در آینده با وجود بارش نیز نیست و کاهش حجم ذخیره سفره به دلیل فشردگی لایه‌های آبدار قبلی، باعث مرگ تدریجی آبخوان و در نهایت نابودی سفره آب زیر زمینی می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا