یزدفردا: سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد: حمایت و افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی شهروندان مورد توجه شورای ششم است. باید برای انگیزه مردم به خصوص جوانان در این زمینه مشوق هایی در نظر گرفته شود.

به گزارش یزدفردا: حجت الاسلام حیدری در جلسه علنی شورا ادامه داد: در این خصوص مازاد ارزش افزوده به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد اختصاص یافت.  

به گفته وی با موافقت اعضای شورا قرار است ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ اختصاص یافته سهم ورزش و ۱۰ میلیارد تومان سهم برنامه های فرهنگی شود. 

سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: این اعتبار در توسعه فرهنگی و ورزشی شهروندی هزینه می شود. از جمله حمایت از هئیت های ورزشی که بازوان ورزش همگانی در سطح شهر است و برای ایجاد هر رویداد ورزشی حمایت و همراهی این هئیت ها لازم است. 

حجت الاسلام حیدری افزود: بخش دیگری از این بودجه برای ورزشکاران در زمینه های مختلف ورزشی اختصاص میابد.همچنین عملیا‌ت زیر ساخت و آماده سازی دو ورزشگاه در دو محله در دستور کار است. 

به گفته وی در زمینه فرهنگی نیز ۱۰ میلیارد به سرانه فرهنگی اضافه  شد که قرار است بعد از تعامل و گفتگو با دستگاه های فرهنگی در زمینه فرهنگی استفاده شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا