یزدفردا: جانشین سپاه ناحیه مقاومت اشکذر: بیستمین مرحله رزمایش مواسات و کمک مومنانه در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند با همکاری بسیج سازندگی و بسیج دانش آموزی این ناحیه برگزار شد.

به گزارش یزدفرداسرهنگ اکبر آخوندی اظهار داشت: در این مرحله از رزمایش تعداد ۲۵۰ بسته لوازم التحریر برای کمک به دانش آموزان نیازمند شهرستان آماده و توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: با اهداء این بسته‌های لوازم و التحریر و کیف به دانش آموزان کم بضاعت شهرستان موجب آرمش خاطر و ایجاد شور و نشاط در آنان برای حاضر شدن بر سر کلاس درس شویم.

جانشین سپاه ناحیه مقاومت اشکذر خاطر نشان کرد: جهت تهیه این ۲۵۰ بسته لوازم التحریر بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.

سرهنگ آخوندی گفت: هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل باز بماند و در این راستا بسته‌های فوق با رعایت و حرمت کرامت انسانی بین دانش آموزان بی بضاعت شناسایی شده، اهدا خواهد شد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا