سید حسین سجادی بافقی فرزند سید ابوالحسن ابن آسید سلیمان از علما ،اساتید ونویسندگان معاصر به سال ۱۳۲۴خورشیدی در بافق به دنیا آمد.

مقدمات وادبیات عرب را در حوزه علمیه بافق ویزد از آخوند ملا غلامحسین، سید جواد میرغنی زاده، شیخ احمد علومی، شیخ محمود علومی وعلاقمند به سال ۱۳۳۲خ. فراگرفته ودیپلم را در سال ۱۳۴۷خ. به‌صورت متفرقه اخذ کرد.

وی کارشناسی را در رشته روانشناسی از دانشگاه تهران به‌سال ۱۳۵۲خ. دریافت و برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد.

کارشناسی ارشد را در رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه ایالتی جکسون آمریکا با پایان نامه”عزت نفس و تفاوت عزت نفس دختران وپسران دانشجوی آمریکایی” به زبان انگلیسی به سال ۱۳۵۹خ. گرفته و به دریافت درجه دکترا در رشته روانشناسی تربیتی ازدانشگاه ایالتی می سی سی پی آمریکا با پایان نامه” خلاقیت کلامی”به زبان انگلیسی به سال ۱۳۶۴خ. نایل آمد.او دیروز ۲۴مهرماه ۱۴۰۱ خورشیدی پس از تحمل ۳سال بیماری درتهران به ملکوت اعلی پرکشید.
مسؤولیت و فعالیت ها:
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال۱۳۶۸خ.
رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۷۶ـ۱۳۷۴خ.
نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شورای آموزش و پرورش بنیاد شهید تهران ـ ۱۳۷۰خ.
عضو شورای برنامه‌ریزی شاخه روانشناسی تربیتی وزارت تحقیقات علوم و فناوری.
عضو انجمن روانشناسی ایران.
رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۰خ.
تدریس در دانشگاه های مختلف تهران وقم.
ارایه مشاوره روانی در مجتمع پزشکان شفا در تهران.
تعدادی از تالیفات مشتمل بر:
“”خانواده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و احادیث”نشرآوای نور تهران ۱۳۹۳خ.
تالیف ” مشاوره ازدواج وخانواده :نظریه ها و رویکردها” نشر آوای نورتهران ۱۳۹۴خ.
ترجمه ” یادگیری انسان” از زان الیس آرمرد-نشردانشگاه تهران ۱۳۹۴خ.
ترجمه “کاربرد روانشناسی در تدریس”از لئونور درویل-نشر آوای نور تهران ۱۳۹۵خ.
– مقالات چاپ شده در نشریات بین المللى:
۱) Sajadi Bafghi, Seyed hosein, and KHATENA J . “Effects of Atonomy of Imergery & Time Press on Production of Verbal
originality.” PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 61, no. 3 (1985): 7
۹۱-۷۸۷٫
۲) Sajadi Bafghi, Seyed hosein. “Fixed & variable Time Press & Sex In Production of Verbal Oruiginality.” PERCEPTUAL
AND MOTOR SKILLS 63, no. — (1986): 1016-1011.
۳) Sajadi Bafghi, Seyed hosein, F Gillian Rejskind , and Bruce M Shore . “Is Multipitentiality a Problem or Not ? A New
Look at the Data.” High Ability Studies 12, no. 1 (2001): 27-43.
۴) Sajadi Bafghi, Seyed hosein. “Sex And Grade differences in verbal creative thinking among Iranian middle school
children.” Psychological Reports 100, n
o. — (2007): 767-759.
۵) Sajadi Bafghi, Seyed hosein. “Counseling Gifted Students: Past Research, Future Directions.” Gifted Education
International 15, no. 1 (1732): 111-121.
همایش هاى بین المللى:
۶) jamali, abdolah, mohammad hassan asayash, and Seyed h
osein Sajadi Bafghi. “The study of Love story differnces on
men and women people.” 2nd World Conference on Psychology Counselling & Guidance,, May 25-29, 2011 .
“نقش واسطه اى مولفه هاى شناختى” اولین کنگره بین المللى روان شناسى دین وفرهنگ، ۲۳ فروردین۹۳خ.تهران .

روح پرفتوحش شاد وهمنشین ائمه اطهار و اولیالله علیهم السلام باد. آمین

سید محمد میرسلیمانی بافقی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا