یزدفردا: محققان با الهام از یک خرچنگ کوچک رباتی ابداع کرده اند که می تواند به طور مستقیم داخل خاک حفاری کند و در آینده به نمونه برداری از زمین کشاورزی و محل ساخت و ساز کمک کند.

به گزارش یزدفردا: خرچنگ خال کوچک اقیانوس آرام یا Emerita analoga یک استعداد خارج العاده دارد و می تواند با استفاده از پاهای انعطاف پذیرش به طور مستقیم زیر زمین را سوراخ کند. اکنون یک ربات آزمایشی جدید این قابلیت را تقلید می کند که در حقیقت کاربردهای زیادی برای آن وجود دارد.

ربات مذکور EMBUR نام دارد و گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی آن را ابداع کرده اند. این گجت مانند خرچنگ مذکور  با استفاده از پاهای «ناجورگرای» خود در یک واسطه دانه دار به طور عمودی حفاری کند. ویژگی مذکور سبب می شود تا ماده هنگام حرکت در جهات مختلف ویژگی های متفاوتی را از خود نشان دهد.

هرچند خرچنگ ۱۰ پا دارد اما EMBUR فقط ۴ پا دارد. اما ربات هم مانند خرچنگ با تکان داد پاهای یک طرف بدنش و سپس پاهای طرف دیگر بدن، حفاری می کند. در ربات مذکور هرکدام از پاها به یک شکل یک میله فلزی امتداد پذیر با نواری از پارچه است.

همزمان با دور شدن پا از بدن، تکه پارچه کشیده می شود. این روند سبب می شود تا پارچه به عنوان چیزی شبیه سبد عمل کند و در حقیقت واسطه دانه دار را جمع آوری و جابه جا کند. با جمع شدن پا به سمت بدنه، اندازه آن کوتاه تر خواهد بود و در نتیجه پارچه آزاد می شود و به جای جمع آوری واسطه دانه دار آن را رها و حرکت می کند.

EMBUR با تکرار سریع این حرکات می تواند واسطه را حفر کند و تمام بخش های باز مفاصل ربات با یک غشای لاستیکی پوشیده می شوند. به این ترتیب پا می تواند آزادانه تر حرکت کند. 

این پروژه به رهبری هانا استورات انجام شده که هم اکنون مشغول توسعه ربات هایی است که قادر به حفر شن و خاک واقعی هستند. او امیدوار است نسل های آینده ربات بتوانند در فعالیت هایی مانند ارزیابی خاک در زمین های کشاورزی و مناطق ساخت و ساز و همچنین جمع آوری داده از کف اقیانوس یا حتی به عنوان لنگر  کشتی ها عمل کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا