وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم اما بی تردید ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست.

یزدفردا "وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم اما بی تردید ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست.

به گزارش یزدفردا، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی عنوان کرد: امروز در تماس تلفنی جوزف بورل به وی یادآور شدم که سیاست روشن ما مخالفت با جنگ و تشدید آن در اوکراین هست.

 

ادعای ارسال موشک ایرانی به روسیه برای کاربرد علیه اوکراین، یک ادعای بی اساس است.

 

ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما بی تردید ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا