« حیدر مفتاحی زاده » رئیس بنیاد نخبگان استان یزد با « محمد علی شاه حسینی» معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد دیدار و گفتگو کرد.

شاه حسینی در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از فعالیت های و برنامه ریزی های انجام شده در دوره مدیریت جدید بنیاد نخبگان استان گفت: امیدواریم با یک برنامه ریزی صحیح و تعامل و همکاری بین بخشی نهادهای ذیربط در این زمینه، استان یزد بتواند از ظرفیت های علمی نخبگان استانی استفاده نماید.
معاون استاندار یزد با تأکید به حمایت همه جانبه مدیریت ارشد استان از طرح ها و ایده های نخبگان یزدی تصریح کرد: اگر حمایت های لازم از ایده های نخبگان صورت گیرد قطعاًٌ می توان از آنها در رفع بسیاری از مسائل و چالشهای پیش روی استان در حوزه های مختلف استفاده کرد.
در این دیدار رییس بنیاد ملی نخبگان استان مطالبی را در خصوص فعالیت های انجام شده و پیش روی این نهاد ارائه نمود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا