یزدفردا: سید علی اکبر کلانتر» برای سومین دوره به عنوان رئیس خانه صمت استان یزد انتخاب شد.

به گزارش یزدفردا: مجمع عمومی و انتخابات خانه صمت استان با حضور روسای ۱۷ تشکل تخصصی از بیست تشکل تخصصی صنعتی و معدنی عضو مجمع خانه در محل خانه صمت تشکیل شد.

در پی برگزاری این مجمع، حجت، فنایی، کلانتر، راسخی نژاد، کریم نژاد، خلیلی، دستمالچیان، حیدرزاده، عظیمی، عشقان ملک و جراح زاده به مدت سه سال به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقایان سالار و خبیری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

در این نشست با تصمیم اعضا هیئت مدیره کلانتر به عنوان رئیس، راسخی نژاد به عنوان نایب رئیس و کریم نژاد به عنوان خزانه دار خانه صمت استان یزد انتخاب شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا