یزدفردا: فرماندار شهرستان یزد از کاهش ۲۰ درصدی سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایان متخلف و افزایش سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌های منضبط و قانونمند خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سید محمد ضا مدرسی در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان ضمن اشاره به اهمیت دسترسی  مردم به نان با کیفیت و تامین نیاز مردم، از اخذ مصوباتی مهم در این کارگروه خبر داد.
وی ضمن تشکر از بسیاری از نانوایان که قانونمند و منضبط فعالیت  می‌کنند، گفت: سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایانی که تخلفات تعطیلی غیر مجاز، فروش غیر متعارف و تعداد زیاد نان یا خارج از شبکه توزیع، کنار گذاشتن نان در ساعت پخت  و عدم عرضه به مردم را داشته باشند، به میزان ۲۰ درصد کسر خواهد شد.
مدرسی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل این کسر سهیمه از نانوایان متخلف، به سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌های منضبط و قانونمند شهرستان افزوده خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا