صبح امروز دکتر میرشمسی رئیس بیمارستان سیدالشهدا، دکتر احتشام فوق تخصص ریه و سرکار خانم دکتر خادمی با عیادت از دکتر کاظمینی بر روند درمان ایشان نظارت کردند.

دکتر میرشمسی حضور پزشکان فوق تخصص قلب در بیمارستان سیدالشهدا یزد را یکی ویژگی خوب این بیمارستان توصیف کرد. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا