«احسان غفوری» نخبه یزدی به عنوان مشاور علمی بنیاد ملی نخبگان استان یزد منصوب شد.

در نخستین گردهمایی بزرگ نخبگان استان یزد که با حضور استاندار یزد در تاریخ 11 دی ماه برگزار شد، احسان غفوری نخبه یزدی به عنوان مشاور علمی بنیاد ملی بنیاد نخبگان استان یزد منصوب شد.

احسان غفوری، ۳۵ ساله و مخترع و پژوهشگر مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، دارای مدرک دکترای عمران، عضو هیئت مدیره شرکت کوثر و مدیرعامل شرکت انتقال آب دریای عمانی به یزد است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا