من دانش آموز کلاس پنجم در یزد هستم، حالا که خدا ما را از نعمت بارش برف محروم کرده و تنها سرمای آن برای دانش آموزان یزدی است و آرزوی دیدن برف و درست کردن آدم برفی بر دلمان مانده است، حداقل یک روز ما را بواسطه سرما تعطیل کنید تا در رویاهامان برای خود برف و باران تصور کنیم.

حالا بازم به جای شماها از خدا می خواهیم یک برف سنگین در یزد بباره و مدیران هم لج بازی کنن مدرسه ها را تعطیل نکنن آنوقت در جیاط مدرسه امان آدم برفی بزرگی بسازیم و در کنار آن یک عکس یادگاری بگیریم برای ارسال به دانش اموزان دیگر شهرها که خدا ما را فراموش نکرده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا