یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، ابوالقاسم دهقان به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بافق منصوب شد.

به گزارش یزدفردا: دکتر فاطمی طی حکمی، ابوالقاسم دهقان را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بافق، منصوب کرد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا