یزدفردا: رئیس شورای اسلامی شهر مهریز از برگزاری برنامه‌های فرهنگی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی بین شهروندان خبر داد.

به گزارش یزدفردا: شب گذشته در پارک کوثر مهریز جشن بزرگ ستاره هشتم برگزار شد.

رئیس شورای شهر مهریز در حاشیه این مراسم گفت: برگزاری جشن‌ها و دیگر مراسم به صورت مشارکتی تجربه‌ای بسیار موفق را در شهر مهریز رقم زده است.

سید محمدامین بیدکی  افزود: هم افزایی ظرفیت‌های فرهنگی هنری مهریز منجر به ارتقای نشاط اجتماعی و تسهیل بستر تحقق اهداف فرهنگی اجتماعی تعریف شده برای برنامه‌های ملی مذهبی است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد نشاط اجتماعی در شهر با اجرای برنامه‌های فرهنگی شاد و مفرح از نیاز‌های ضروری شهر است، خاطرنشان کرد: روند ایجاد شده در شهرداری مهریز زیربنایی اصولی را برای هم افزایی و عزم عمومی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اعتلای فرهنگی بنا نهاده است.

سید محمدامین بیدکی ر در ادامه با بیان اینکه ایجاد روحیه شادی و نشاط در این برنامه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: برای تحقق این امر از روش‌های نوینی جهت جذب حداکثری و همچنین تاثیرگذاری استفاده شده است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا