یزدفردا: معاون وزیر خارجه درباره علت عدم بازگشت برخی از زندانیان ایرانی تبادل شده با آمریکا گفت: برخی از این زندانیان پس از آزادی در آمریکا باقی مانده و به کار و زندگی شخصی خود ادامه خواهند داد.

به گزارش یزدفردا: علی باقری گفت: بحث تبادل زندانیان و آزادسازی‌های دارایی‌ها از موضوعات مهم مطرح در مذاکرات فشرده و غیرمستقیم بین ایران و آمریکا بود و در همین چارچوب آزادی ۵ زندانی ایرانی که در آمریکا به طور غیرقانونی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مورد تعقیب قرار گرفته بودند، در دستور کار گرفت.

وی ادامه داد: برخی از این زندانیان پس از آزادی در آمریکا باقی مانده و به کار و زندگی شخصی خود ادامه خواهند داد. آزادی این زندانیان موجب ایجاد این درک برای آمریکایی‌ها شود که ایرانیانی را که در آن کشور فعالیت قانونی دارند، تحت تعقیب قرار ندهد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا