یزدفردا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آغاز برداشت پسته در شهرستان اشکذر خبر داد.

به گزارش یزدفردا: حسن بنی اسدی گفت:۱۸۶۷ هکتار از باغات شهرستان اشکذر به محصول پسته اختصاص دارد که از این میزان ۱۷۰۰ هکتار بارور و۱۶۷ هکتار غیر بارور است.

 وی افزود: مهمترین ارقام پسته این شهرستان شامل احمد آقایی - فندقی وکله قوچی است؛ بالغ بر ۸۵۰۰ تن پسته‌تر از سطح باغات شهرستان برداشت می‌شود که عملکرد ان ۱۵۰۰ کیلوگرم پسته خشک در هکتار است.

 فرشته مزیدی کارشناس زراعت و باغبانی شهرستان در ادامه افزود: روزانه ۱۰ ترمینال ضبط پسته فعال در شهرستان اشکذر که کار پوست کنی وخشک کردن بصورت بهداشتی را انجام میدهند مشغول به کار هستند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا