یزدفردا: بازرس تنظیم بازار جهادکشاورزی تفت، ازکشف یک تن و۳۲۰کیلو گرم آرد دولتی وعرضه خارج ازشبکه در تفت خبرداد.

به گزارش یزدفردا: خواجه منصوری با اشاره به اینکه نظارت برعرضه کالا‌های اساسی به ویژه حوزه آرد و نان ازبزرگترین ماموریت‌های جهادکشاورزی می‌باشد گفت:در راستای نظارت بربازار وباهمراهی نماینده فرمانداری این محموله درحین تبادل رؤیت وکشف وضبط شد.

 وی افزود: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه جابجایی آرد در ساعت‌های غیرمتعارف باشماره ۳۱۲۷جهادکشاورزی ویا ۱۱۰تماس بگیرند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا