یزدفردا: رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد: در مراکز جامع سلامت خدمات غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان به مراجعان ارائه می شود.

به گزارش یزدفردا: دکتر اوزی نژاد گفت:در همه مراکز جامع سلامت و برای همه گروه‌های سنی بسته‌های خدمتی وجود دارد که برای افراد بالای ۳۰ علاوه بر این خدمات، بسته خدمات غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در زمینه سرطان پستان و روده بزرگ همه خدمات رایگان است، ولی در مورد سرطان دهانه رحم فقط هزینه آزمایش را خود مراجعه کننده پرداخت می‌کند.

این خدمات در همه مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت استان یزد به مراجعان ارائه می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا