یزدفردا: الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دستور تشکیل کارگروهی برای حل مسائل اجتماعی، انسانی، اقتصادی و زیرساختی در منطقه قره باغ را صادر کرد.

به گزارش یزدفردا: به نقل از کانال نیروهای مسلح آذربایجان، این کارگروه در چارچوب ستاد هماهنگی حل متمرکز مسائل مناطق آزاد شده آذربایجان فعالیت خواهد کرد.

این گروه توسط شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر رهبری خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا