یزدفردا: مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان یزد، از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سمیرا دهقانی از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی (شامل معاینه، آموزش بهداشت، وارنیش فلوراید، کشیدن دندان، ترمیم، پالپوتومی، جرمگیری و درمان پالپ زنده) به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.

 مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان یزد، افزود: همزمان با شروع طرح و از ابتدای مردادماه تا کنون تعداد ۳۵۰ مددجوی ۶ تا ۱۴ سال در مراکز خدمات جامع سلامت تیموری و آزاد شهر از این خدمات بهره‌مند شده ا ند.

 وی اظهار داشت: ارائه این خدمات در راستای امضای تفاهم نامه بین معاونت بهداشتی دانشگاه و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به منظور ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و دندانپزشکی در حال انجام است..

 ارائه خدمات رایگان سطح یک و دو دندانپزشکی به مددجویان تحت پوشش تا پایان مهرماه ادامه دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا