یزدفردا: استانداری یزد برای دومین سال متوالی استانداری برتر کشور شد.

به گزارش یزدفردا: استانداری یزد برای دومین سال متوالی استانداری برتر کشور شد.

 براساس گزارش مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، استانداری یزد در بررسی عملکرد سال ۱۴۰۱ با تحقق ۹۵.۴۲ درصدی اهداف تعیین شده، استانداری برتر کشور شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا