یزدفردا: با ایثار یک هموطن دیگر بیست و ششمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش یزدفردا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: مرحوم احمد زبیری۴۲ ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، یکی از اعضای خود را به بیمار نیازمند اهدا کرد.

 دکتر سید کاظم رضوی افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز، به بیمار نیازمند پیوند شد. 

وی اظهار داشت: با فداکاری خانواده این ایثارگر بیست و ششمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا