یزدفردا: در کتاب های ادبیات فارسی دوره دبستان، یکی از بهترین و آموزنده ترین داستان ها، داستان چوپان دروغگو بود.

محمدرضا شوق الشعراء: این داستان در سال های اخیر  از کتاب های درسی حذف شده است. چرا باید داستانی به این آموزندگی از کتاب های درسی حذف شده باشد!!؟؟ 

احتمالا چون دیگر فقط آن یک چوپان نیست که  دروغ می گوید، بلکه همه و همه از جمله مسئولان، مدیران، نمایندگان، رسانه ها و... همه دروغ می گویند، دیگر دلیلی ندارد این داستان در کتاب های درسی باشد.

سال ها قبل گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی گفته بود: "هر چه دروغ  بزرگ تر باشد، مردم بهتر آن را باور می کنند".

حالا دیگر آشکارا زل زدن و دروغ گفتن و خاک پاشیدن در چشم حقیقت یک کار عادی است که به دفعات و هر روز انجام می شود، پس دلیلی ندارد که در مورد چوپان دروغگو حرفی زده شود.

حالا مدیرانی داریم که با افتخار می گویند:

نوبت كهنه فروشان درگذشت

نوفروشانیم و این بازار ماست 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا