به نام خدا

صبح امروز سارق مسلح به بانك تجارت شعبه دهه فجر وارد شده در حاليكه هيچ گونه نقاب و پوشش اضافه نداشت توانست نزدیک به 2ميليون تومان را با خود ببرد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا