تصویر کودکی ناشنوا پس از شنیدن اولین صدا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا