ساختمان شهرداري منطقه دو يزد

بدون شرح

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا