به نام خدا

محمد رضا تابش نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي ، نحوه انعكاس خبر مراسم تقدير از خاتمي در سایت يزد نيوز ، را تحريف شده دانست و افزود: به نظر مي رسد ، هدف از انتشار اين خبر، تخريب شخصيت والاي جناب آقاي خاتمي و نزديكان ايشان در پايان دوره رياست جمهوري مي باشد .

وي اظهار داشت: در جلسه مشورتي كه چندي پيش در اين خصوص توسط جناب آقاي استاندار برگزار شد ، اينجانب و برخي ديگر از مقامات ارشد استان به شدت مخالف برگزاري اين مراسم با وضعيت كنوني و در زمان رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي بوديم و نظرمان اين بود كه اگر هم قرار است اين مراسم برگزار شود بهتر است پس از اتمام دوره رياست جمهوري ايشان و توسط خود مردم و با بودجه شخصي علاقه مندان به جناب آقاي خاتمي ، كه در يزد كم هم نيستند، برگزار شود .

تابش افزود: بر اساس اطلاع اينجانب، رياست محترم جمهوري ، با برگزاري اينگونه مراسم، به ويژه تعدد آن ها مخالفند و بر اثر اصرار اهالي فرهنگ و هنر و گروههاي اجتماعي و مدني تنها با برگزاري يك مراسم در تهران و حضور در آن موافقت كرده اند.

وي ادامه داد: عليرغم نظر ما با اصرار برخي از حاضرين در جلسه ، برگزاري اين مراسم به صورت كنوني مورد تصويب قرار گرفت كه البته نظر جمع هميشه براي ما مورد احترام بوده و مي باشد .اما اينجانب همچنان بر نظر قبلي خود باقي بوده و نه تنها هيچگونه نقشي در اجراي اين مراسم ندارم؛ بلكه به علت برنامه هاي از پيش تعيين شده ام ، در برنامه مذكور حضور نيز نخواهم داشت .

وي در پايان ضمن برنامه ريزي شده دانستن حركتهاي تخريبي چند سال گذشته در استان زادگاه خاتمي، با اعلام اينكه رويه شخصي من همچنان مانند گذشته به تاسي از جناب آقاي خاتمي، تحمل، مدارا و عدم برخورد با رسانه هاي گروهي است تصريح كرد : اما اين رويه به هيچ عنوان نافي مسئوليت دستگاههاي قضايي و امنيتي كه نقش مدعي العموم را به عهده دارند نمي باشد.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا