به نام خدا

چه كساني رايزني ميكنند

از اين طرف و آن طرف مرتب خبر مي رسد فلاني و فلاني در حال رايزني براي استاندار جديد هستند تا كسي بيايد كه مو قعيت آنها تثبت شود يا فلاني مسئول ارزيابي از عملكرد مديران شده است و.......

آنچه همه اين خبرها را چون يك نخ تسبيح به هم وصل مي كند افرادي هستند كه رايزني مي كنند يعني همانهايي كه در مرحله دوم باگرفتن مرخصي و دادن استعفا از بعضي پستهاوتشكيل ستادهاي دو سه روزه و...بيشترين خدمت را به آقاي احمدي نژاد كردند وحالا بيشترين نگرانيها را دارند و بيشترين شوق را براي خدمت صادقانه از خود نشان مي دهند  يزد فردا با ياد آوري سخن رئيس جمهور منتخب در روزهاي بعد از پيروزي به دوستان عزيز ميگويد نگران نباشيد وقتي انگيزه شما خدمت به مردم است چه پست رياست جمهوري چه رفتگري شهرداري

در پايان يزد فردا به همشهريان عزيز توصيه مي كند از تخريب هر يك از مسئولين جدا خوداري كنند چراكه  اين عزيزان هم تمام تلاش خود را كرده اند واگر بنا باشد بروند كه جاي شما را تنگ نكرده اند و اگر هم بمانند كه يك مدير تخريب شده به زيان همه ماست بگذاريد در يك فضاي سالم كارها انجام شود فردا كسي نگويد نگذاشتند يا نشد چرا كه امروز مي گوييم شدني است و مي شود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا