به نام خالق زيبايي ها
استفاده از نام بزرگان ملي مذهبي در نامگذاري اماكن عام المنفعه بسيار كار پسنديده وقابل تقديري مي باشد .
اما اين نكته را نيز نبايستي از نظر دور داشت كه وظيفه بهره برداران نيز دو چندان خواهد شد .
بهره برداران علاوه بر فعاليت هاي خود بايستي به گونه اي عمل نمايند كه باعث خدشه دار شدن يا خداي نا خواسته بي حرمتي به آن عزيزان نشود.

کریمی
به نظر می رسد طراحی آرم این مشکل را حل کند

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا