کارشناسی پوشاک و کارشناسی ارشد آبخیزداری ایجادمی شود

شورای گسترش آموزش عالی کشور با یکبار پذیرش دانشجو در رشته مهندسی پوشاک در مقطع کارشناسی در دانشگاه یزد موافقت کرد. این شورا همچنین با ایجاد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد به طورقطعی موافقت کرد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا