عکس:یک اسب آبی در حال چک کردن ساعت یک غواص

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا