نارين قلعه يا كهندژ در شهر باستاني ميبد بر فراز تپه‌اي بلند بنا شده و بر تمامي ‌شهر ميبد و پيرامون آن مشرف است.

 نارين‌قلعه يا نارنج‌قلعه مهمترين بناى تاريخى شهرستان ميبد و مربوط به دوره اشکاني و قبل از اسلام است و در دوره آل مظفر تعميراتى در آن صورت گرفته است. اطراف نارين قلعه خندقي بوده و نقب‌هاي زير آن گاهي تا يک فرسنگ امتداد داشته، در محرم 744هجري قمري جنگ سرنوشت سازي که باعث پيروزي آل مظفر بر چوپانيان گشت در اين محل اتفاق افتاده است.
اين قلعه شامل هفت‌‌طبقه، برج و بارو و دربندهاى متعدد است، قطر پايين‌ترين حصار قلعه که قسمت بزرگى از آبادى ميبد را در بر مى‌گرفت، پنج و در بعضى قسمت‌ها به بيست متر مى‌رسيده است.
 نارنج قلعه چهار برج گرد بلند دارد و آنچه امروز از آن باقي مانده قسمت مرکزي و همچنين نشانه‌هايي از برج‌ها و باروها در روستاي کوچک(کوشک) باقي است
کوشک يا کوچک، نزديک ترين روستا به دژ بوده است و بيشتر آن را باغ‌ها و قنات‌ها و آسياب در بر مي‌گرفته امروزه زيباترين بادگيرها، خانه‌ها و کوچه هاي ساباط دار قديمي را مي‌توان در اين محله ديد.
نارنج‌قلعه داراى اتاق‌هاى متعددى بوده که در حال حاضر قسمت‌هايى از اين اتاقک‌هاى کوچک تودرتو، موجود و بسيارى از آنها نيز به علت قرار گرفتن در طبقات پايين و ريختن راهروها هنوز کشف نشده‌اند.
اهميت قلعه ميبد مربوط به عهد سلاطين آل مظفر است که در عمران و آبادي ميبد کوشا بودند و قلعه آنجا پناهگاه محلي آنان بود. بقاياي کنوني قلعه ميبد، با وجود خرابي‌هايي که به مرور ايام در آن به وجود آمده، ديدني است.
شايان ذكر است: اين قلعه به شماره 1086 مورخ 8/5/54 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا