وارده به یزدفردا :امضاء محفوظ:شیوه بانکداری کنونی وبویژه برخورد برخی از کارکنان بانکها ، بیشتر از انکه یاداور نماد اسلام باشند ، مردم را از بانکداری اسلامی بیزار می نماید.
متاسفانه در چند ماه اخیر بنده با موردی مواجه شدم که هرچقدر هم که بخواهم آنرا ناشی از مسوولیت پذیری کارمند بانک بدانم  امکان پذیر نیست .

چرا که رفتار ومنش برخی از انها بگونه ای است که غیر از پول به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنند و انچه را که در ظاهر امر برای مسئولیت کاریشان  توجیه می نمایند تنها در بر گیرنده منافع شخصی  ناشی از پاداش هایی است که بانکها به کارکنانشان می پردازند.
 بنده در حال حاضر که کارمند یک اداره هستم ضامن حداقل 7 نفر از دوستان وآشنایان برای اخذ وام شده ام ودر این میان گاهی بدلیل تاخیر در باز پرداخت اقساط از طرف این افراد، پیغامهای تلفنی از سوی مسئولان بانک یا اپراتور خودکار داشته ام .

لیکن نکته ای که بسیار آزار دهنده است اینست که  بانکها غافل از اینکه از محل پرداخت همین وام ها است که سودهای کلانی را بدست می اورند وبجای اینکه از افراد ضامن ممنون وقدردان باشند ، ساده ترین روش را برای فشار بر وام گیرنده ، بستن موجودی حساب ضامن ویا کسر از حقوق  اومی دانند.بدون اینکه هیچ اقدام حقوقی یا قضایی داشته باشند.
چندی است که یکی از دوستانم که از بانک ملت مرکزی میبد وام دریافت کرده بدلیل مشکلات اقتصادی در پرداخت اقساط تاخیر داشته است  والبته با مراجعه به بانک ودرخواست مهلت وحتی با دادن چک یکی از مشتریانش در موعد چندماه آینده ، خواستار مساعدت بانک تا حل مشکلاتش شده است وحتی برای پرداخت اقساط وام ، در صدد دریافت وام از یکی از بانکها شده است لیکن مسئول اعتبارات بانک بدون توجه به گرفتاریهای پیش آمده وحسن نیت وام گیرنده ، وعلیرغم پیگیری وهمراهی اینجانب به عنوان ضامن ، اقدام به بستن حساب اینجانب نموده است که همین امر موجب تاخیر در پرداخت اقساط وام اینجانب به همین بانک ودو بانک دیگر شده است .

جالب اینکه علیرغم تاکید رییس محترم جمهور مبنی بر اینکه بانکها نباید یارانه های افراد را مسدود کنند از این مبلغ یارانه هم نگذشتند وانرا هم اهرم فشار قرار داده اند .
کجای این کار اسلامی است ، کجای این کار انصاف ومروت است ، درست است که ضامن تعهد نموده وخود وام گیرنده هم همینطور ، اما گاهی مشکلات ناخواسته وپیش بینی نشده که بخش عمده انهم ناشی از فساد درون بانکها وتصمیمات غلط اقتصادی است وخارج از چهارچوب وضوابط بانکی واسلامی است که موجب  فشار به اقشار ضعیف جامعه شده است که پرداخت اقساط وام خرید خودروی افراد هم با مشکل روبرو می شوند.
اما آیا بانکها باید ساده ترین ودم دست ترین گزینه را برای وصول طلب  وکسب درامدهای ....خود بیابند انهم برای اقشار کارمند وطبقات ضعیف جامعه .
اینجانب ضمن شکایت واعتراض شدید نسبت به برخورد نامناسب وغیر منطقی کارمند بانک مزبور علیرغم اینکه خود در پیگیری وصول اقساط وام دوستم با بانک همکاری لازم را داشتم خواستار رسیدگی وتوجه بیشتر مسوولان سیاسی وبانکی به اینگونه موارد هستم.

 

یزدفردا :نامه فوق درددل یکی از هموطنان بوده و البته این حق را برای مسئولین محترم بانک ملت مرکزی میبد نیز قائل هستیم تا پاسخ خود به این شهروند را در یزدفردا انتشار دهند و امید واریم با انعکاس درد دل های مردمیس در جهت حل مشکلات احتمالی شهروندان گام برداریم

توضیح :نام و شماره تماس نویسنده نامه فوق نزد یزدفردا محفظ است

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا