به گزارش یزد فردا:جلسه شورای مراکز آموزش عالی شهرستان میبد با حضور رؤسای مراکز در دانشگاه پیام نور میبد برگزار شد.
در این جلسه سیاستگزاری برنامه های سال 91 شوراء با محوریت شعار ملی سال (حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) تعیین گردید.
همچنین مقرر گردید مراکز مناسبتهای ملی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی را در شش ماهه اول سال 91 مشخص تا جهت هماهنگی بین مراکز آموزش عالی شهرستان در جلسه شورای مراکز آموزش عالی مطرح گردد، در ادامه سند استراتژی توسعه مراکز آموزش عالی شهرستان میبد ارائه شده توسط خانه نخبگان بصورت کلی مطرح و مورد تبادل قرارگرفت و تصمیم گیری شد تا شرح خدمات بصورت شفاف توسط خانه نخبگان تدوین و ارائه گردد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا