اولین همایش ملی فرسایش بادی با همكاري جهاد كشاورزي و دانشگاه يزد از 4الي 6 بهمن ماه84 در يزد برگزار مي شودواطلاعات مربوط به ثبت نام و ارسال مقاله توسط دبير خانه همايش اعلام شد.
آدرس دبيرخانه:


يزد-دانشگاه يزد-پژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی

صندوق پستی 741-89195

تلفن دبیرخانه همایش : 8210698 - 8210994 - 0351

پست الکترونیکی: WindErosion2006@Yazduni.ac.ir

سایت دانشگاه یزد: http://www.Yazduni.ac.ir


راهنمای ارسال مقاله نحوه ثبت نام

الف) نحوه ثبت نام و ارسال مقاله:

تكميل و ارسال فرم ثبت نام از طريق پست پيشتاز به آدرس دبيرخانه همايش همراه با اصل فيش بانكي به مبلغ 100000 ريال به شماره حساب 96312 نزد بانك ملي ايران به نام دانشگاه يزد حداكثر تاتاريخ 1384/5/30.

تذكر: هزينه مربوط به اقامت و غذا متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارسال خلاصه و اصل مقاله به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 در چهار نسخه( یک نسخه همراه با نام نویسنده و سه نسخه بدون نام جهت داوری ) به همراه لوح فشرده حاوي فايل اصلي مقاله و ملحقات(تصاوير ،نمودار و...)حداكثر تا تاريخ . 1384/5/30

ب) راهنمای تهیه مقاله :

مقاله هايي در همايش پذيرفته خواهند شد كه مطابق با الگوي زير تنظيم شده باشند. لذا رعايت نكات ذيل براي نويسندگان مقاله الزامي است.

1-مقالات ارسالي به زبان فارسی و چکیده آنها حداکثر در 400 کلمه تهیه گردد.در صورت امکان خلاصه مقاله به زبان انگلیسی نیز تهیه و ارسال گردد.

2-مقالاتي قابل قبول است كه قبلا در نشريات داخلي و خارجي و همچنين كنفرانس هاي علمي به چاپ نرسيده و حتي تحت بررسي براي چاپ نيز نباشد.

3-ساختار مقاله بايد به گونه اي كاملا علمي(شامل چكيده،واژگان كليدي،مقدمه،مواد و روشها،نتايج ،بحث و نتيجه گيري و منابع) تهيه گردد.

4-تايپ مقاله در محيط WordXP و با قلم هاي زير بايد صورت گيرد.لازم به ذكر است كه پس از ثبت نام،فايل استاندارد تايپ مقاله از طریق پست الکترونیک در اختيار نويسنده مقاله قرار خواهد گرفت.

موضوع
فارسي
انگليسي

قلم
اندازه
قلم
اندازه

عنوان
Titr
14
Bold Times New Roman
14

اسامس نويسندگان
Bold nazanin
14
Bold Times New Roman
12

آدرس و سمت
Nazanin
12
Bold Times New Roman
10

خلاصه مقاله
Nazanin
13
Bold Times New Roman
10

متن مقاله
nazanin
13
Bold Times New Roman
12


5- عنوان منحني،نمودار،عكس و نشه در پایین آنها درج شده و تحت عنوان شکل به صورت پیاپی شماره گذاری و در بالای آن ذکر شود.

6-علاوه بر درج تصاویر در متن اصلی مقاله ،فرمت های jpg یا bmp یا tiff ،آنها نیز با حداقل 300dpi بر روی لوح فشرده حاوی فایل اصلی مقاله به آدرس دبیرخانه ارسال گردد.

همچنین در صورت رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای آماری نظیر excel ,spss و .... ارسال فایل اصلی آنها ضروری است.

7- مقاله ،همراه با تمامی ملحقات (نقشه ،جدول،...) حداکثر در 14 صفحه با حاشیه 4 سانتی متر در چهار طرف تهیه گردد.

8-لازم است منابع مورد استفاده مقاله به ترتیب براساس نام خانوادگی،نام نویسنده،نام مترجم،عنوان کتاب،سال انتشار،جلد،چاپ(اول،...) محل نشر،سال نشر تنظیم گردد.

9-مقالات دریافت شده پس فرستاده نمی شود و همایش در رد،تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

10-مسئولیت صحت محتوای مقاله ارائه شده به همایش بر عهده شخص نویسنده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا