تير ماه براي پليس يزد پرزحمت بود
تيرماه امسال براي پليس يزد ماه پرکاري بود چنانکه فقط در رابطه با
قاچاق مواد مخدر در اين استان 599 نفر مرد و 29 نفر زن دستگير شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مامورن انتظامي استان يزد در تير ماه سال جاري موفق شدند بااستفاده از شگرد هاي خاص پليسي از خورو ها و مسافران عبوري مقاديري زيادي مواد مخدرشامل 43 کيلو و 725 گرم هروئين، 2 هزارو513 کيلوو525 گرم ترياک، 105 کيلو و 851 گرم حشيش، 438 گرم شيره ترياک، يک کيلو و96 گرم سوخته ترياک، 19 گرم گراس، کشف و ضبط کنند.
گفتني است ، در اين رابطه 599 نفر مرد و 29 نفر زن دستگير شدند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا