سرويس عکس يزدفردا


عکاس : مجيد دهقاني زاده

 

 
سایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا