دوچرخه سواران مهریزی در قالب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد به منظور حضور در مسابقات جازه بزرگ مسکو، راهی روسیه خواهند شد.

به گزارش  يزد فردا تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد پس از ثبت در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به عنوان اولین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست، به منظور حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو راهی روسیه خواهد شد.

این مسابقات از تاریخ هشتم الی نهم مهرماه سال جاری در مواد پیست و در رشته های سرعتی برگزار خواهد شد.

محمود پراش، محمد پراش، معزالدین سید رضایی، ابوالفضل زارع زاده، حمید بیک خورمیزی، امیر حسین شجاعتی مقدم، محمد مهدی سید رضایی به عنوان رکابزن و مهدی پیشکوهی به عنوان سرپرست، داوود فتح آبادی و سید مصطفی سید رضایی به عنوان مربی و حسن آریانفر به عنوان مکانیسین، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد در مواد پیست را تشکیل می دهند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا