رکورد پرش طول درمسابقات دو میدانی کشوری دریزد ارتقاء یافت

 به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد درجریان برگزاری مسابقات دو میدانی دانش آموزان پسر سراسرکشور که دریزد درحال برگزاری است درپرش طول دانش آموزسید شایان نیرومند ازاستان تهران توانست با پرش 7 متر و13 سانتیمتر رکورد این ماده را سه سانتیمتر بهبود بخشد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا