دراولین روز مسابقات شنا ودومیدانی دانش آموزان پسرکشورکه به میزبانی یزد درحال برگزاری است این نتایج به دست آمد

 

Query1

نام و نام خانوادگی

رشته

ماده

سن

مقام

استان

تاریخ

مقطع

علی تاجیک

شنا

50 متر آزاد

11 و 12 سال

اول

خ رضوی

91/6/5

 

علی رضا همتی

شنا

50 متر آزاد

11 و 12 سال

دوم

تهران

91/6/5

 

علیرضا امین زمردی

شنا

50 متر آزاد

11 و 12 سال

سوم

هرمزگان

91/6/5

 

علی تاجیک

شنا

100 متر قورباغه

11 و 12 سال

اول

خ رضوی

91/6/5

 

احسان اخترکاوان

شنا

100 متر قورباغه

11 و 12 سال

دوم

زنجان

91/6/5

 

آرمان صیدی

شنا

100 متر قورباغه

11 و 12 سال

سوم

کرمانشاه

91/6/5

 

یاسین قنبر زاده

شنا

100 متر کرال پشت

زیر 10 سال

اول

خ رضوی

91/6/5

 

شایان کریمی

شنا

100 متر کرال پشت

زیر 10 سال

دوم

اصفهان

91/6/5

 

عرشیا سمیع

شنا

100 متر کرال پشت

زیر 10 سال

سوم

قزوین

91/6/5

 

یاسین قنبر زاده

شنا

50 متر پروانه

زیر ده سال

اول

خ رضوی

91/6/5

 

عرشیا زارع

شنا

50 متر پروانه

زیر ده سال

دوم

فارس

91/6/5

 

محمد صادقی

شنا

50 متر پروانه

زیر ده سال

سوم

گلستان

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر مختلط تیمی

11 و 12 سال

اول

تهران

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر مختلط تیمی

11 و 12 سال

دوم

خ رضوی

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر مختلط تیمی

11 و 12 سال

سوم

فارس

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر آزاد تیمی

زیر ده سال

اول

فارس

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر آزاد تیمی

زیر ده سال

دوم

خ رضوی

91/6/5

 

 

شنا

4×50 متر آزاد تیمی

زیر ده سال

سوم

تهران

91/6/5

 

سپهر اسد

دو و میدانی

100 متر

 

اول

فارس

91/6/5

متوسطه

شایان نیرومند

دو و میدانی

100 متر

 

دوم

تهران

91/6/5

متوسطه

یاسر سوختانلو

دو و میدانی

100 متر

 

سوم

خ رضوی

91/6/5

متوسطه

محمد حسین ابارقی

دو و میدانی

200 متر

 

اول

کرمان

91/6/5

متوسطه

احمد تقی آبادی

دو و میدانی

200 متر

 

دوم

خ رضوی

91/6/5

متوسطه

محمد چمنزار

دو و میدانی

200 متر

 

سوم

کرمانشاه

91/6/5

متوسطه

حامد محمودی

دو و میدانی

400 متر

 

اول

خوزستان

91/6/5

متوسطه

امید نجف پور

دو و میدانی

400 متر

 

دوم

آ شرقی

91/6/5

متوسطه

عباس برات نیا

دو و میدانی

400 متر

 

سوم

خ شمالی

91/6/5

متوسطه

کیوان چوپان شبح

دو و میدانی

800 متر

 

اول

آ شرقی

91/6/5

متوسطه

محمد هاشم یحیائی

دو و میدانی

800 متر

 

دوم

خ رضوی

91/6/5

متوسطه

محمد رسولی نیا

دو و میدانی

800 متر

 

سوم

فارس

91/6/5

متوسطه

جلیل ناصری

دو و میدانی

1500 متر

 

اول

ایلام

91/6/5

متوسطه

محمد جعفری

دو و میدانی

1500 متر

 

دوم

اردبیل

91/6/5

متوسطه

محمد محمدی

دو و میدانی

1500 متر

 

سوم

تهران

91/6/5

متوسطه

شاهین یزدان

دو و میدانی

3000 متر

 

اول

همدان

91/6/5

متوسطه

خلیلی ناصری

دو و میدانی

3000 متر

 

دوم

ایلام

91/6/5

متوسطه

قاسم حبیبی

دو و میدانی

3000 متر

 

سوم

فارس

91/6/5

متوسطه

آریان رزعکانی

دو و میدانی

پرش ارتفاع

 

اول

تهران

91/6/5

راهنمایی

کاوه حجب سرویس

دو و میدانی

پرش ارتفاع

 

دوم

البرز

91/6/5

راهنمایی

امیر رضا بابایی

دو و میدانی

پرش ارتفاع

 

سوم

یزد

91/6/5

راهنمایی

محمود منصوری

دو و میدانی

پرتاب دیسک

 

اول

اردبیل

91/6/5

راهنمایی

مهدی صادقی

دو و میدانی

پرتاب دیسک

 

دوم

اصفهان

91/6/5

راهنمایی

علی فولادی

دو و میدانی

پرتاب دیسک

 

سوم

خوزستان

91/6/5

راهنمایی

امیر محمد ضیایی

دو و میدانی

پرش طول

 

اول

گلستان

91/6/5

راهنمایی

امین عبداللهی

دو و میدانی

پرش طول

 

دوم

خ جنوبی

91/6/5

راهنمایی

حمید رضا نجفی

دو و میدانی

پرش طول

 

سوم

هرمزگان

91/6/5

راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا