داور يزدي رقابت هاي شمشيربازي نوجوانان و جوانان قهرماني آسيا را قضاوت خواهد كرد.

محمد حسين صديقي داور بين المللي شمشيربازي يزد كه پیش از این تجربه قضاوت در رقابت های فینال قهرمانی اسیا را در کارنامه خود دارد به عنوان داور مسابقات شمشیربازی قهرمانی اسیا در دو بخش جوانان و نوجوانان انتخاب شد.رقابت های شمشیربازی قهرمانی اسیا در دو رده سنی جوانان ونوجوانان  از 8 مهرماه به میزبانی اندونزی اغاز می شود .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا