نخستین کنفرانس بیماریهای شغلی در کارکنان خدمات بهداشتی درمانی توسط مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده برگزارشد.

به گزارش يزدفردا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، دکتر زیبا لوک زاده، سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت و دبیر علمی کنفرانس با بیان اینکه پرسنل خدمات بهداشتی درمانی در معرض مخاطرات شغلی متعددی هستند، به اهمیت آموزش روش های پیشگیری از مواجهه با عوامل زیان آور محیط کاری در کادر بهداشتی درمانی پرداخت.

شایان ذکر است، این کنفرانس یک روزه با حضور جمع زیادی از دست اندرکاران امر سلامت از مراکز درمانگاهی و بیمارستانی متعدد، برگزار شد.

در این کنفراس علمی اعضاء هیئت علمی طب کار دانشگاه علوم پزشکی یزد، به ارائه مباحثی در زمینه عوامل فیزیکی و شیمیایی آسیب رسان، عفونت های شغلی، شیفت کاری و استرس شغلی و بیماریهای پوستی ناشی از کار پرداختند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا