مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق با اشاره به این که بهورزان اولین سربازان خط مقدم جبهه سلامت گفت: هم اکنون 18 بهورز در بافق مشغول ارائه خدمات هستند.

یزدفردا، منیره زارع زاده خبرنگار بهداشت و درمان/ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق با اشاره به این که بهورزان اولین سربازان خط مقدم جبهه سلامت گفت: هم اکنون 18 بهورز در بافق مشغول ارائه خدمات هستند.

دکترسیدمحمد جواد میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق در گفت و گو با خبرنگاریزدفردا با بیان این که بهورزان اولین سربازان خط مقدم جبهه سلامت اظهارداشت: از آنجا که بهورزان در اولین مرحله ای ( ارائه خدمات در سطح یک به بیمار) که بیماران جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به خانه های بهداشت مراجعه می کنند مشغول ارائه خدمات هستند بنابراین در صورتی که بهورزان آموزش های لازم و هدایت های لازم به بیماران مراجعه کننده را ارائه دهند بخش اعظمی از مشکلات سلامت روستائیان برطرف می شود و نیازی به مهاجرت روستائیان به شهرها نمی باشد.

وی با اشاره به نقش اساسی بهورزان در سلامت جامعه خاطرنشان ساخت: این افراد نقش کلیدی در ارتقاء سلامت بیماران را دارند به نحوی که اگر بهورزان به خوبی وظایفشان را انجام دهند آئینه ای برای نظام سلامت هستند.

دکترسیدمحمد جواد میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق در ادامه از فعالیت 18 بهورز در این شهرستان خبرداد و افزود: از این تعداد بهورز 6 بهورز مرد و 12 بهورز زن در خانه های بهداشت بساب، شیطور، باجگان، بشکان، کوشک، سنجدک، مبارکه و آهن شهر مسقر و مشغول ارائه خدمات به بیماران هستند.

وی ادامه داد: پرجمعیت ترین خانه های بهداشت، خانه بهداشت بساب با جمعیت بالغ بر 2هزار و 250 نفر و کم جمعیت ترین خانه بهداشت برکوئیه  با جمعیت بالغ بر 153 نفراست.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق در پایان ار برگزاری جلسات منظم جهت بهورزان در طول سال خبرداد و عنوان داشت: هر سال بر حسب سرفصل ها و مناسبت های روز جلسات آموزشی ویژه بهورزان برگزار می شود.  دکتر میرجلیلی گفت: همچنین در جلسات  برگزار شده برنامه ها و دستورالعمل های جدید ارسال شده از وزارت متبوع  جهت اجرایی شدن  توسط کارشناسان به بهورزان آموزش داده می شود.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا