احمد نادری نسب


امروزه ترافيك يكي از بحثهاي مهم در كلان شهرهاست كه فكر كارشناسان را به خود معطوف داشته است.
 در سالهاي نچندان دور هنگام تردد در شهر يزد و با وجود تقاطع هاي چراغدار انگشت شمار، مي توانستيم بدون اتلاف  وقت  با صرف هزينه  اندك  به مقصد  برسيم . حال  چرا در سالهاي اخير با  وجود احداث  تقاطع هاي غير همسطح  و هوشمند سازي تقاطع هاي چراغدار و همچنين احداث مركز كنترل ترافيك با وجود طرح جامع حمل و نقل و ترافيك ، باز  هم با معضل ترافيك مواجه هستيم ؟
 اين سوالي است كه در اذهان بسياري از شهروندان در حال تلاطم است.
آيا كمبود بودجه توانسته است در اين بخش تأتير گذار باشد؟
آيا عدم مديريت آگاه به مسائل ترافيكي در حوزه ترافيك در سالهاي اخير باعث اين نقيصه بوده است؟
آيا بومي نگري و نظرات بعضي افراد ناآگاه و صاحب نفوذ در بخش ترافيك  و تغير غير كارشناسي بعضي از طرح هاي
 مصوب  كه خاص شهر يزد مي باشد، مي تواند يكي از علل به وجود آمدن گره هاي ترافيكي باشد؟
آيا ... ؟
پاسخ دقیق و کارشناسی به سئوالات فوق، خود می تواند در انتخاب بهترین راهکار برای حل معظل ترافیک حال و آینده شهر موثر باشد وقطعا با  مديريت صحيح از جانب برخي ارگانهاي  تصمیم گیراستان  و دستگاههاي مرتبط  با مديريت شهري، در خصوص جلوگيري از احداث  بعضي مكانهاي آموزشي  در معابر  پرتردد  و همچنين جابجايي  مراكز اداري از هسته  مركزي شهر؛ جلوگيري از اعمال  نفوذ نظرات غيركارشناسي ؛ به كارگيري كارگروهي  متشكل از افراد  با  تجربه  و  متخصص دركنار مديريتي ذي صلاح درامر ترافيك؛ مي توان ترافيكي آرام و روان را براي شهروندان به ارمغان  آورد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا