قلعه گبری در شهر ری با قدمتی نزدیک به 2000 سال


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا