بی احتیاطی در رانندگی و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی باعث بروز تصادفات جبران ناپذیری در جاده قزوین کرج شده است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا