یزدفردا:
دانشمندان با هدف انجام فعالیت‌های مکانیکی با استفاده از نیروی فکر، ‌ مغز یک میمون را به دست روباتیک متصل کردند.
 محققان از دهه ۱۹۹۰ تا کنون تلاش‌های بسیاری را برای ایجاد ارتباط بین مغز و ماشین صورت داده‌اند و در نخستین گام موفق شدند مغز یک موش را به یک دستگاه رایانه متصل کنند.

این روند همچنان ادامه یافته است و دانشمندان اغلب پستانداران غیرانسانی دیگر را جایگزین موش کردند.

اتصال‌مغز میمون به یک دست‌ روباتیک

اتصال‌مغز میمون به یک دست‌ روباتیک
یکی از این گونه‌های جانوری مورد آزمایش، «جیانهوی» یک میمون رزوس هشت ساله در دانشگاه ژجیانگ در شرق چین است.

محققان در این طرح الکترودهایی را در قشر حرکتی مغز این میمون کار گذاشتند تا پالس‌های الکتریکی ناشی از حدود ۷۰ نورون را رهگیری کند. این الکترود‌ها به یک رایانه متصل هستند.

در سوی دیگر یک دست روباتیک قرار دارد که آن نیز به‌‌ همان رایانه مرتبط شده است. این رایانه این سیگنال‌های مغزی را تعبیر و تفسیر می‌کند و دستوراتی را به موتورهایی تعبیه شده در هر انگشت از دست روباتیک می‌فرستد.

زمانی که جیانهوی کاری انجام می‌دهد، مانند گرفتن شیئی با دست، به صورت جرعه جرعه از یک لوله که جلوی دهان این حیوان قرا دارد، آب جاری می‌شود.

در این آزمایش میمون باید در یک محفظه قرار بگیرد و سر خود را تکان ندهد. این آموزش هر جلسه دو ساعت و پنج روز در هفته انجام می‌شود.

جیانهوی اخیرا مشت کردن را یاد گرفته است از این رو محققان اکنون قصد دارند به او استفاده از هر انگشت دست روباتیک و در مجموع همکاری انگشتان با هم را یاد بدهند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا