یزدفردا:معاون این بنیاد گزارشی از عملکرد جشنواره علم تا عمل ارائه کرد.
امید فتاحی در خصوص این جشنواره اظهار کرد : در جشنواره علم تا عمل با توجه به پارامترهای هیات برگزار کننده ،یزد به عنوان غرفه برتر شناخته شد و سه طرح شامل طرح ملی ، طرح استانی و طرح ویژه هم انتخاب شد که طرح مخترعین یزدی به عنوان طرحهای برتر معرفی شد.
فتاحی ادامه داد : همانطور که قبلا در نشست قول داده شده  بود، جشنواره بر اساس رویکرد تجاری سازی برگزار گردید و با پایان این جشنواره کار بنیاد نخبگان یزد آغاز می شود؛ مبنی بر اینکه بنیاد نخبگان یزد ،60 طرح شرکت کننده در این جشنواره را در زمینه های مختلف دسته بندی کرده و بر اساس پارامترهای ما حصل جلسات اساتید دانشگاهها ،خبرگان و کارشناسان ذیصلاح 15 طرح را استخراج می کنیم .
وی در پایان  اضافه کرد:15 طرح انتخاب شده را به کارگروه اشتغال استان معرفی می نماییم ودر آینده ای نزدیک این طرحها، برای هفته پژوهش که توسط استانداری یزد که آذرماه امسال برگزار می گردد، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا